Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi poznanie Państwa oczekiwań i dostosowanie do nich naszych usług. Ankieta jest anonimowa.
 1. Status użytkownika:

 2. Pracownik naukowy UJ
  Doktorant UJ
  Pracownik nienaukowy UJ
  Student UJ
  Osoba spoza UJ


 3. Częstotliwość korzystania z Biblioteki Wydziałowej WZIKS UJ:

 4. Codziennie
  Więcej niż raz w tygodniu
  Raz w tygodniu
  Raz lub kilka razy w miesiącu
  Rzadziej niż raz w miesiącu
  Tylko okazjonalnie
  Nie korzystam


 5. Rodzaj wykorzystanej oferty:

 6. Książki
  Czasopisma
  Internet
  Informacje od bibliotekarzy
  Katalog
  Bazy danych
  Gazety codzienne
  Inne


 7. Ocena jakości usług świadczonych przez Bibliotekę Wydziałową WZIKS UJ:

 8. Niskie 1 2 3 4 5 Bardzo wysokie


 9. Ocena zaopatrzenia Biblioteki w książki:

 10. Złe 1 2 3 4 5 Bardzo dobre


 11. Ocena zaopatrzenia Biblioteki w czasopisma:

 12. Złe 1 2 3 4 5 Bardzo dobre


 13. Ocena zaopatrzenia Biblioteki w bazy danych:

 14. Złe 1 2 3 4 5 Bardzo dobre


 15. Czy korzystanie z Biblioteki jest łatwe?

 16. Nie 1 2 3 4 5 Tak


 17. Ocena informacji o świadczonych przez Bibliotekę usługach (ulotki, strona www):

 18. Ocena niska 1 2 3 4 5 Ocena bardzo dobra


 19. Fachowość i zaangażowanie pracowników Biblioteki:

 20. Ocena niska 1 2 3 4 5 Ocena bardzo dobra


 21. Czy procedury rejestracyjne nie trwają zbyt długo?

 22. Bardzo długie 1 2 3 4 5 Bardzo krótkie


 23. Ocena warunków korzystania z Biblioteki:

 24. Złe 1 2 3 4 5 Bardzo dobre


 25. Pory otwarcia Biblioteki są:

 26. Mało dogodne 1 2 3 4 5 Bardzo dogodne


 27. Inne propozycje i uwagi pod adresem Biblioteki Wydziałowej WZIKS UJ.